Ferde bomringen i bergen. Om Ferde 2019-11-21

Ferde

ferde bomringen i bergen

Innkrevingen avsluttes kl 10:00 pga nedbetalt bompengeprosjekt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt. Bli en og få rabatt! Du finner oversikt på Husk at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy registrert på foretak eller som brukes i næringsvirksomhet. Hva betyr avslutningen for deg? En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten. De neste 20 årene skal Miljøløftet investere for drøye 29 milliarder.

Next

Ferde

ferde bomringen i bergen

De ansatte som blir kjøpt opp står plutselig i en ny og uvant rolle som offentlig ansatte. Betaling for nullutslippskjøretøy fra 01. Bortsett fra Ytre bomsnitt nord, hvor det skal betales i retning mot Stavanger. Dersom du passerer for mindre enn kr 900,- så kan det gå inntil tre måneder 75 dager før du får faktura. Denne kan du benytte ved passering, og du vil fra 01. For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler. Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på.

Next

Ferde

ferde bomringen i bergen

For å sikre at du har gyldig avtale etter 19. Denne kan du benytte ved passering, og får fra 01. Fakturaen blir sendt i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonene til Haugalandspakken og få automatisk rabatt: Bomstasjonene i Haugalandspakken f. Vellykket endringsprosess Etter oppkjøpet jobbet Ferde med organisasjonen for å endre ansvar, roller, rutiner og prosesser for å komme i overensstemmelse med det offentlige rammeverket. . Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

Next

Har brikke

ferde bomringen i bergen

Hovedmålsettingen i avtalen er nullvekst i personbiltrafikken i byområdet og god framkomst for alle trafikantgrupper, med hovedvekt på kollektiv, sykkel, gange og næringstransport. Bli en og få rabatt! Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger. Vi gjør oppmerksom på at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy i takstgruppe 2 tillatt totalvekt over 3500 kg. Dersom du passerer for mer enn kr 900,- på en måned, så får du faktura en gang i måneden. Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling, må du innen 15.

Next

Bomringen i Bergen » Ferde

ferde bomringen i bergen

Bomringen var fra første dag et internasjonalt foregangsprosjekt innen bompengeinnkreving. Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering. Fakturaen blir sendt i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Miljødifferensiering: Miljødifferensierte takster innføres i bomringen i Bergen 1. Samtidig falt rabattsatsene 30 % og 40% bort, og ble erstattet med en maksimalrabatt på 20%. Innkrevingen av denne ble en del av Bomringen i Bergen i 1986.

Next

Bergen

ferde bomringen i bergen

Du kan velge mellom å si opp din avtale og brikke, eller å sette avtalen på vent for å gjenbruke brikken senere. Denne kan du benytte ved passering, og passeringene blir da belastet din hovedavtale. Bli en og få rabatt! Tidsdifferensierte takster For å unngå høy takst, må du passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter. Samtidig har vi sikret operativ drift, og kjøpt opp og innfusjonert 23 selskaper. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger. For å unngå at en aktiv brikke leses under transport kan brikken pakkes inn i aluminiumsfolie ved sending. Det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg.

Next

Ferde

ferde bomringen i bergen

Takstene ble endret fra 25,- til 45,- for lett kjøretøy, og fra 50,- til 90,- for tungt kjøretøy i rushtiden 06:30-09:00 og 14:30-16:30. Innfusjonering i Ferde 22 eksisterende selskap og prosjekt er overført til det regionale selskapet. Du trenger derfor ikke tegne tilleggsavtale med disse. De skal ikke kastes i vanlig søppel. Passeringene blir da belastet din hovedavtale. Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.

Next

Bergen

ferde bomringen i bergen

Du må opprette ny bruker, og gamle passord vil ikke lenger fungere. Nord Jæren Bymiljøpakken på Nord-Jæren fra 10. Husk at det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg. Dette gjelder også nullutslippskjøretøy i takstklasse 1. Bli en og få rabatt! Det er foreløpig ikke innført betaling for nullutslippskjøretøy på ferjesambandet.

Next

Ferde

ferde bomringen i bergen

Elbiler som passerer med gyldig avtale og brikke betaler kr 8 utenfor rushtid og kr 16 i rushtiden. Dette gjelder bomstasjonene på E39 ved Handeland, mellom Lyngdal og Kvinesdal, på fylkesveg 43 ved Kollevoll, mellom Lyngdal og Farsund, og på fylkesveg 465 ved Gjervollstad. Nullutslippskjøretøy uten avtale betaler full pris. De har ikke høyere takster i rusthidsperiodene, og de har kun innkreving i en retning, mot sentrum. Første gang du logger inn vil du få spørsmål om du allerede har et kundeforhold hos et bompengeselskap.

Next

Har brikke

ferde bomringen i bergen

Denne kan du benytte ved passering i bomstasjonene til E18 Tvedestrand-Arendal og få automatisk rabatt. Det er obligatorisk med brikke og avtale for kjøretøy over 3500kg. Brikken begynner ikke med L: 50 Du trenger ikke gjøre noe og kan bruke brikken som vanlig etter 19. Det skal fremdeles betales rushtidsavgift i alle de 14 eksisterende bomstasjonene. Har du negativ saldo på din avtale vil dette trekkes av brikkedepositumet.

Next